Jätehuoltopalvelut

Atrian jätehuolto: Mikään ei mene hukkaan

Kumppanuus SUEZ Environnementin kanssa on kierrätystä arvostavalle Atria Suomen Nurmon yksikölle helppo ja kustannustehokas toimintatapa.

Kirjoittaja: Johanna Haveri
Kuvat: Mikko Lehtimäki

Käyttöpäällikkö Timo Kallioniemi ja ostoinsinööri Timo Länsisaari Atriasta

Käyttöpäällikkö Timo Kallioniemi ja ostoinsinööri Timo Länsisaari Atriasta kiittelevät
sitä, että Suez etsii koko ajan asiakkaalle edullisempia ja ympäristöystävällisempiä
jätehuoltoratkaisuja.

Atrian Nurmon yksikön jätehuolto on ollut  SUEZ environnementin vastuulla jo 1980-luvulta saakka. Vuosien varrella yhteistyö on kasvanut täysipainoiseksi kumppanuudeksi. Viimeisimpänä jäteryhmänä SUEZ environnementin hoidettavaksi siirtyivät Atrian vaaralliset jätteet. Yhteistyötä on laajennettu asteittain myös Atria Suomen muihin yksiköihin.

– Monesti iso toimija vaatii rinnalleen riittävän ison kumppanin, toteaa Atria Suomen käyttöpäällikkö Timo Kalliomaa.

– Jätehuoltopalveluiden toimittajista SUEZ environnement on parhaiten vastannut meidän tarpeisiimme. Se etsii alati muuttuvassa jätehuoltobisneksessä meille uusia, kustannustehokkaita ja vastuullisia tapoja päästä eroon jätteestä. Kalliomaa sekä yhteistyösopimuksien laatimisesta vastaava Atria Suomen ostoinsinööri Timo Länsisaari ovat tyytyväisiä SUEZ evironnementin tarjoamiin palveluihin, joita on
määrätietoisesti kehitetty koko yhteistyön ajan. Atrian kaltaiselle markkinajohtajalle on tärkeää, että jätehuoltopalvelujen tarjoaja on hyvämaineinen ja huolehtii oman osansa ketjusta moitteettomasti ja kustannustehokkaasti.

Kalliomaan mukaan eritysmaininnan ansaitsee SUEZ environnementin hyvä raportointijärjestelmä, joka taas helpottaa Atrian raportointityötä ympäristöviranomaisille.

Mikään ei mene hukkaan

Atria pyrkii kaikessa toiminnassaan ympäristövastuullisuuteen. Atrian omat prosessit on rakennettu niin, että jätteeksi luokitellaan vain sellainen materiaali, jota Atria tai joku muu toimija ei voi hyötykäyttää omassa prosessissaan. Tuotantoprosessin sivutuotteita käytetään esimerkiksi eläinrehujen raaka-aineena.

Ympäristövastuullisuus näkyy jätehuollossa tehokkaana lajitteluna ja kierrätyksenä. Käytännössä Nurmon tuotantolaitoksista  SUEZ environnementin käsiteltäväksi tulee vain hyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä.

– Lajittelemme jätteet yli kymmeneen erilaiseen jätejakeeseen. Suurimman osan – noin 90 prosenttia – jätteistä muodostavat kolme suurinta jätejaetta eli energiajae, poltettava
jae ja biojäte, Länsisaari laskeskelee.

Kaikkiaan Atrian Nurmon yksiköstä syntyy jätettä noin 3 500 – 4 000 tonnia vuodessa. Suuri osa jätteestä muodostuu erilaisista pakkausmateriaaleista. Atria hoitaa itse tuotannon jätevesistä erotetun jätevesilietteen kompostoinnin. Se on suurin kokonaisuus, joka ei kulje SUEZ evironnementin jätehuoltopalvelujen kautta.

Periaatteessa Atrian jätteet ovat puhtaita, sillä ne eivät sisällä raskasmetalleja tai ympäristömyrkkyjä. Haasteita jätehuollolle aiheutuu paloprosessiin sopimattomista jätejakeista, joissa on monesti suolaa, joka puolestaan aiheuttaa ongelmia polttokattilalle. Orgaanisten jätteiden välivarastointi taas saattaa aiheuttaa tuhoeläinongelmia, jollei sitä ole hoidettu kunnolla.

Jätelogistiikkaa yhteistyönä

Atrialla kaikki jätteet lajitellaan syntypaikoillaan eri jakeiden mukaisiin jäteastioihin. Pääasiassa jäteastioiden tyhjennyksestä jätepuristimiin ja keräyskontteihin vastaavat laitoksella öisin työskentelevän siivousyrityksen työntekijät, mutta joskus myös Atrian omat työntekijät käyvät tyhjentämässä jäteastioita.

– Tuotanto-osaston näkökulmasta hyvin ohjeistettu jätteiden lajittelu ja keräily toimii oikein hyvin, kehuu sikateurastamon työnjohtaja Marko Talso.

Lähes kaikki erilaisille jätejakeille tarkoitetut jätepuristimet on sijoitettu tuotanto-osastojen yhteyteen. Vaikka puristin on ulkotilassa, sitä pystytään operoimaan sisältä. Silloin tuotannon jätteitä kuljettavan henkilön ei tarvitse välillä poistua puhtaasta elintarviketuotantoon tarkoitetusta tilasta.

SUEZ environnementin autot käyvät tyhjentämässä tai vaihtamassa jätepuristimet ja -kontit sovitun aikataulun mukaan ja kuljettavat jätteet niille määrättyihin paikkoihin
jatkokäsiteltäviksi. Suurin osa jätejakeista kerätään SUEZ environnementin käsittelylaitokselle Ilmajoelle ja kuljetetaan sieltä edelleen jatkokäsittelyyn. Massapolttoon menevät jätteet sekä biojätteet kuljetetaan yhteistyökumppanilaitoksille
ilman, että niitä kierrätetään oman käsittelylaitoksen kautta.

– Etsimme ja myös löydämme Atrian kaltaisille asiakkaillemme jatkuvasti uusia kustannustehokkaita ratkaisuja ja kanavia jätehuollon toteuttamiseen, tuumaa SUEZ environnementin aluemyyntipäällikkö Timo Antila Seinäjoelta.

 

Biopuristin kokoaa orgaaniset jätteet

Aiemmin Atrian Nurmon tuotantolaitoksen prosesseista syntyvät orgaaniset jätteet kerättiin avokontteihin, jotka tyhjennettiin päivittäin. Tiheällä tyhjennysaikataululla pyrittiin ehkäisemään tuhoeläimistä johtuvia haittoja. Tästä käytännöstä aiheutui ylimääräisiä kuljetuskustannuksia ja päästöjä, koska kontteja jouduttiin kuljettamaan puolityhjinä.

Atrian toivomuksesta SUEZ environnement kehitti uudentyyppisiä orgaaniselle jätteelle sopivia biopuristimia, jotka ovat nestetiiviitä ja jäähdytettyjä. Muiden jätepuristimien  tapaan nämä puristimet voidaan täyttää ja operoida sisätiloista, jottei niiden täyttäjien tarvitse tulla pois puhtaalta tuotantoalueelta. Uusien biopuristimien ansiosta orgaanisten jätteiden tyhjennysvälit ovat pidentyneet ja sitä kautta kuljetuskustannukset ovat pienentyneet. Tiiviit astiat ovat siistejä käsitellä ja vähentävät siivoustarvetta. Ne eivät myöskään houkuttele tuhoeläimiä.

Jäähdytetty biopuristin Atrian Nurmon yksikössä

Lähes kaikki jätekontit ja -puristimet pystytään täyttämään sisätiloista käsin.