Jätehuoltopalvelut

Itsenäistä jätehuoltoa Nesteen Naantalin jalostamolla

Nesteen Naantalin jalostamo on yksi SUEZin pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita. Vuodesta 2001 saakka jatkunut yhteistyö on vuosien myötä laajentunut ja syventynyt kumppanuudeksi.

Kirjoittaja: Samppa Haapio
Kuvat: Suvi Elo

Neste Naantali

Neste Naantalin Jalostamon satama on liikennemäärältään Suomen 5. suurin. Vuosittain laituriin kiinnittyy 300 laivaa.

Nesteen Naantalin jalostamo on yksi SUEZin pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita. Palvelukokonaisuus käsittää yhdyskuntajätteiden keräämisen niin satamassa kuin jalostamon alueella. Satamassa käytännössä kaikki kerättävät jakeet ovat laivoilta peräisin, minkä lisäksi SUEZ vastaa jalostamon kierrätysalueesta sekä yksittäisistä yhdyskuntajätepisteistä ympäri jalostamoa. Ensisijaisesti jätteet toimitetaan hyötykäyttöön joko materiaalina tai energiana, kaatopaikkajätteen osuus on erittäin pieni.

Jäteasiointia VIP-kanavan välityksellä

Vuodesta 2001 saakka jatkunut yhteistyö on vuosien myötä laajentunut ja syventynyt kumppanuudeksi. Viime keväästä lähtien SUEZin itsenäisyys on kasvanut entisestään, kun Naantalissa jäteasioista vastannut henkilö jäi eläkkeelle. Jätehuollon infotauluissa on SUEZin yhteystiedot, joten päivittäinen asiointi SUEZille hoidetaan oman VIP-kanavan välityksellä.

– Tavoitteena on, että kaikki on ulkoistettu SUEZille syntypaikkalajittelua lukuun ottamatta, kertoo Nesteen ympäristöhuollon päällikkö Johanna Skaffari.

– Pääasiassa työmme on aikataulun mukaan tehtäviä vakionoutoja, minkä lisäksi meitä on vastuutettu valvomaan tiettyjen asioiden tyhjennystarpeita. Palvelukokonaisuuteen pyritään sisällyttämään myös uusia jakeita, ja meillä onkin usein konsultoiva rooli, kertoo myyntipäällikkö Juha-Pekka Mäkilä SUEZilta.

Kehityshankkeet suunnitellaan säännöllisissä seurantakokouksissa. Yhteistyössä on suunniteltu muun muassa lajitteluohjeistusta sekä jätetilaopasteita. Tuleviin suunnitelmiin kuuluu esimerkiksi raportointijärjestelmän kehittäminen edelleen siten, että tiedot saadaan jatkossa helposti koottua yhteen yhdenmukaisella tavalla sekä Naantalin että Porvoon jalostamoilta.

Nesteen vaatimustaso kumppaneiden suhteen on korkea, ja tasoa seurataan säännöllisin auditoinnein.

– Koko ketjun pitää olla kunnossa syntypaikkalajittelusta kuljetusten kautta loppukäsittelyyn, Skaffari toteaa.

Työturvallisuuden kanssa tarkkana

Jalostamon alueella kulkeminen on tarkasti säänneltyä, ja siellä tulee aina toimia hyvin vastuullisesti. SUEZin kuljettajat ovat suorittaneet työturvallisuuskortin ja he ovat saaneet Nesteen turvallisuuskoulutuksen. Sekä työntekijöille että autoille vaaditaan omat kulkuluvat.

– Liikenne jalostamon alueella pyritään minimoimaan, joten käytämme mahdollisuuksien mukaan lokeroautoja, joihin voidaan kerätä useita jakeita kerralla, Mäkilä kertoo.

– Pitkään jatkuneen yhteistyön ansiosta tunnemme paikat jalostamolla, joten kuljettajamme osaavat toimia alueella. Poikkeustilanteisiin on tärkeä reagoida nopeasti.

Satamassa tarkka ohjeistus

Nesteen Naantalin jalostamon satamassa on 300 laivakäyntiä vuodessa. Tämä tekee siitä liikennemäärältään Suomen viidenneksi suurimman sataman.

– Laivoilla syntyy pääasiassa tyypillistä yhdyskuntajätettä, ovathan tankkerit itsessään pieniä yhdyskuntia, kertoo huoltomestari Roger Nybondas.

Roger Nybondas ja Johanna Skaffari

Roger Nybondas ja Johanna Skaffari

Aikoinaan laivasta tuleva jäte saatettiin kärrätä kaikki yhteen astiaan, mutta tänä päivänä on toinen ääni kellossa. Säädökset ovat vuosien mittaan kiristyneet, ja tätä nykyä laivajätteet lajitellaan peräti 14 jakeeseen.

– Rakensimme satamaan toimintamallin, joka hyväksytettiin valvontaviranomaisilla, Nybondas kertoo.

Malliin kuuluu muun muassa kaikkiin laivoihin toimitettava ohjeistus. Sen mukaan tehdään syntypaikkalajittelu ja jätteet toimitetaan rannalla odottaviin astioihin.

Laivoista tulevien jätteiden erikoisuutena on kansainvälinen ruokajäte, jota syntyy, jos alus käy EU:n ulkopuolisissa maissa. Kansainvälinen ruokajäte vaatii tautiriskin vuoksi erikoiskäsittelyä, joten se kerätään huolellisesti erillään muusta jätteestä ja pakataan poltettaviin lieriöihin. SUEZ rakensi jätteenkäsittelymallin, joka hyväksytettiin valvontaviranomaisilla.

Neste

Liikevaihto 17,5 mrd € (2013)
Toimintaa noin 15 maassa
henkilöstömäärä noin 5 000
Perustettu vuonna 1948

Naantalin jalostamo

Tuotanto alkoi vuonna 1957
Henkilöstöä noin 350
Jalostamon satama on liikennemäärältään Suomen 5. suurin 300 laivakäyntiä vuodessa

 

Ota yhteyttä:
Juha-Pekka Mäkilä
Myyntipäällikkö
puh. 010 540 5210
juha-pekka.makila@sita.fi