Jätehuoltopalvelut / Kierrätys ja hyötykäyttö / Kiertotalous / Monilokeroastia / Nelilokeroastia / QuattroSelect

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto täyttää kaikki jätelain vaatimukset, edistää elinkeinotoimintaa sekä asukkaan etua.

Jätelain mukaan asumisessa syntyvän jätteen kuljetukset voi hoitaa kahdella tavalla. Kiinteistönhaltijat voivat itse valita ja kilpailuttaa palvelutarjoajansa tai kunta voi järjestää palvelun keskitetysti, jolloin kunnalla on monopoli jätteenkäsittelyn lisäksi myös kuljetuksiin. Terve kilpailu takaa hintojen pysymisen kuluttajan kannalta parhaina mahdollisina. Kunnan järjestämänä jätehuolto toimii määräaikaisten urakoiden kautta, mikä rajoittaa investointeja, lisää pätkätöitä ja vähentää pysyviä työpaikkoja.

Jätelain mukaan asumisessa syntyvän jätteen kuljetukset voi hoitaa kahdella tavalla. Kiinteistönhaltijat voivat itse valita ja kilpailuttaa palvelutarjoajansa tai kunta voi järjestää palvelun keskitetysti, jolloin kunnalla on monopoli jätteenkäsittelyn lisäksi myös kuljetuksiin. Päätöksenteko asiasta on parhaillaan vireillä alueen jätelautakunnassa.

Asia on esillä, koska Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan ja Salon jätehuoltolautakunnan aiemmin tekemät päätökset pysyä kiinteistönhaltijan itse järjestämässä mallissa olivat riittämättömästi perusteltuja – ei siksi, etteikö järjestelmä täyttäisi lain vaatimuksia. Tällä kertaa päätöksenteon tukena on myös puolueeton Rambollin tekemä selvitys, jossa asiaperustein osoitetaan, että kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto täyttää laillisuusvaatimukset ja edistää alueen elinkeinotoimintaa ja asukkaiden etua.

Terve kilpailu takaa hintojen pysymisen kuluttajan kannalta parhaina mahdollisina. Monopolilla on päinvastaiset vaikutukset: EK:n raportissa ”Yrityksille turvattava reilu kilpailuasetelma*” on esimerkki kartonkikeräyksen kunnallistamisesta. Asukkaan hinta palvelulle nousi 30 %, vaikka kuljetukset voitti sama yritys, jolta palvelut oli ennenkin ostettu. Yrityksen kate pieneni, ja sitä kautta yrityksen maksamat verot. Väliin jäävä raha kului kuntayhtiön organisaation ylläpitoon tai muiden palveluiden subventoimiseen.

Kunnan järjestämänä jätehuolto toimii määräaikaisten urakoiden kautta. Tämä ei anna mahdollisuuksia pitkäjänteisen yritystoiminnan ja kehitystyön toteuttamiseen. Se rajoittaa erityisesti investointeja ja innovaatioita. Samalla se lisää pätkätöitä, ja vähentää pysyviä työpaikkoja.

Kunnallisessa järjestelmässä asukkaat eivät voi vaikuttaa hintoihin tai palvelutarjontaan. Turun seudulla on omakotiasukkaiden saatavilla mm. toimialan edistyksellisin QuatroSelect -monilokeroastia. Asiakas voi lajitella jätteet jo omalla pihallaan, nelilokeroinen jäteauto hoitaa tyhjennyksen ja kierrätysmateriaalit toimitetaan hyötykäyttöön. Tämäkin ratkaisu, joka osaltaan parantaa Suomen alhaista yhdyskuntajätteen kierrätysastetta, on nyt uhattuna.

Lounais-Suomen kuntapäättäjät, nyt on oikea hetki kannustaa paikallisia yrittäjiä ja työnantajia investoimaan tulevaisuuteen, valaa uskoa koko talousalueen yrittäjähenkisyyteen ja sanoa ei kuntamonopolille.

 

Jorma Kangas
Toimitusjohtaja
Remeo Oy

 

*EK:n raportti

Kommentoi