Kiertotalous

Kohti kiertotaloutta − askeleita Suomen menestykselle

Suomen tulee etsiä uusia tapoja menestyä tulevaisuuden resurssipulasta kärsivässä maailmassa. Tarvitsemme uusia työpaikkoja, innovaatioita ja yritystoimintaa hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi myös tuleville sukupolville.

Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Suomella on paljon mahdollisuuksia kehittää materiaalikierrätystä. Työllisyyden, ympäristön ja ilmaston kannalta materiaalien tehokas hyödyntäminen on jo tänä päivänä järkevää, ja kun raaka-aineiden hinnat nousevat, on vaihtoehtoisten materiaalien käyttäminen välttämätöntä. Kiertotalous on nähtävä suurena mahdollisuutena paitsi luoda kokonaan uutta liiketoimintaa myös keinona suomalaiselle teollisuudelle varmistaa raaka-aineiden saatavuus ja maltilliset valmistuskustannukset.

Tiedetään, minne pitäisi päästä, mutta tarvittavia askeleita ei ole vielä otettu. Suomella on käytössä tarvittavat resurssit, suunnitelmat, teknologia, osaaminen ja taloudelliset edellytykset. Uudistukseen on välttämätöntä saada mukaan kaikki osapuolet ihmisistä yrityksiin ja kunnista etujärjestöihin. Käytännön työ tulee aloittaa välittömästi.

Uudistusta pohtimaan koottiin koalitio, jonka työskentelyyn osallistui kevään 2014 aikana yli kolmekymmentä yritystä, kansalaisjärjestöä ja julkisen vallan edustajaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta kiertotaloudesta ja edistää siihen liittyvää keskustelua Suomessa. Työtä tukemaan koottiin erillinen kiertotalouden reseptikirja toimenpide-ehdotuksineen, jonka sisällön pohdintaan osallistui Suomen parhaita jätteiden ja kierrätyksen asiantuntijoita eri sektoreilta. Työn hedelmät on tarkoitettu vapaasti sovellettavaksi kaikille.

Kuva2

Millainen Suomi on tavoitteenamme?

Kiertotalouden avulla menestyvässä Suomessa kierrätyksestä on tehty kannattavaa ja palveluista älykkäitä. Erilaiset jätteet ja tuotantoprosessien sivuvirrat ovat yleisesti käytettyjä raaka-aineita, joilla on toimivat markkinat. Parhaissa innovaatioissa Suomi toimii pilottilaboratoriona, jossa testataan kansainvälisesti kiinnostavia ratkaisuja turvallisessa ympäristössä. Yhä useampi työllistyy kierrätykseen liittyvissä tehtävissä ja yrityksissä. Ihmiset harjoittavat ruohonjuuritason toimintaa, jossa korjataan, tuunataan, lainataan, vuokrataan ja ostetaan yhdessä.

Julkisen vallan tehtävä on luoda edellytykset kiertotaloudelle, varmistaa toiminnan kestävyys ja valvoa sääntöjen noudattamista sekä suosia luonnonvarojen säästämistä ja kierrätystä omissa hankinnoissaan. Kun jätettä syntyy, ihmisillä, julkisyhteisöillä ja yrityksillä on käytössä jätteen hyödyntämiseen parhaat ratkaisut, joita markkinat pystyvät tarjoamaan.

Kiertotalouden edistämisen askeleet

Kiertotalous on nostettava Suomen seuraavan hallituksen ohjelman poikkileikkaavaksi teemaksi ja yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Tällä säästetään luonnonvaroja sekä luodaan kestävää kasvua ja työtä. Käytännön askeleita ovat seuraavat:

  1. Lainsäädännön ja toimeenpanon on toteutettava jätehuollon etusijajärjestystä ottaen huomioon ympäristö- ja kustannustehokkuuden
  2. Uusiutumattomia raaka-aineita on korvattava uusiutuvilla raaka-aineilla sekä jätteillä ja sivuvirroilla
  3. Rakentamisessa on oltava mahdollisuus hyödyntää alueella syntyviä sivukiviä, maamassoja ja sivuvirtoja
  4. Julkisilla hankinnoilla on luotava kiertotalouden edelläkävijämarkkinoita ja suosittava uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa
  5. Kierrätysmarkkinoita on edistettävä purkamalla lainsäädännön esteitä ja rajoitteita
  6. Jätelainsäädännön toimeenpano ja valvonta on yhdenmukaistettava koko maassa