Jätehuoltopalvelut / Rakennusjätteet

Lajittelu toi rakennustyömaalla kustannussäästöjä

SRV rakensi Uuteenkaupunkiin keväällä 2013 valmistuneen Euroopan suurimman soijajalostamon. Yli kymmenen hehtaarin tontilla seisoo 140 miljoonaa euroa maksanut teollisuuslaitos. Rakennusvaiheen toimivalla jätehuollolla oli tärkeä merkitys lopputuloksen kannalta

Kuvat: Timo Jakonen

Sita

Kun SRV rakensi Finnprotein Oy:n tilauksesta Uuteenkaupunkiin Euroopan suurimman soijajalostamon, telineillä työskenteli eri vaiheissa useita satoja ammattilaisia. Näistä valtaosa oli suomalaisia, ja paikallisia rakentajia oli useita. Finnprotein valitsi SRV:n pääurakoitsijaksi kilpailutuksen jälkeen, ja kaikkiaan työmaalla oli 15–20 urakoitsijaa. Rakentaminen alkoi vuonna 2011 ja valmista tuli keväällä 2013.

Jätehuolto liittyi kiinteästi työturvallisuuteen jo työmaavaiheessa. Kun jätteet saatiin heti oikeisiin lajitteluastioihin, pysyi työskentelytila siistinä. Tämä lisäsi merkittävästi työturvallisuutta.

– Kun jätehuolto oli suunniteltu hyvin ja lajittelu toimi, siitä saatiin myös rahallista säästöä. Soijajalostamon työmaalla oli tavoitteena saada sekajätteen määrä mahdollisimman pieneksi. Lajittelu sopi myös SRV:n yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, summaa työmaapäällikkö Pekka Kaven.

– SITAlla on laskettu, että rakennustyömailla voidaan lajittelun kautta säästää jätehuoltokustannuksissa 20–30 prosenttia, koska 60 prosenttia jätehuollon kustannuksista on käsittelymaksuja, SITAn rakennusliiketoiminnan aluemyyntipäällikkö Jyrki Keituri kertoo.

Kyltitys ohjaa lajittelua

Pekka Kaven muistelee, että työmaan jätehuoltoa alettiin suunnitella syksyllä 2011. SITAlaiset vierailivat alueella ensimmäistä kertaa, kun kohteessa oli tehty vasta maanrakennustöitä.

– Jätehuollon suunnittelu tehdään rakennustyömailla etupainotteisesti, jotta oikeanlaiset astiat ovat silloin paikoillaan, kun niitä tarvitaan. Työmaan edetessä tarpeet vaihtelevat. Yhdessä vaiheessa tulee eniten puujätettä, kun paikallavalumuotteja puretaan. Myöhemmässä vaiheessa, kun prosessipuolen laitteiden kokoaminen alkaa, kasvoi pakkausjätteen eli lähinnä muovikalvojen määrä. 

Työmaalla oli lavat lajitelluille jakeille, ja työpisteissä oli esimerkiksi siirreltäviä työntöastioita. Lisäksi käytössä oli puristimia, kippikontteja ja multikontteja. Kippikontit nostettiin tarpeen vaatiessa kurottimilla kymmenien metrien korkeuteen.

Erillistä lajittelukoulutusta ei monisatapäiselle ja vaihtuvalle rakentajajoukolle voida antaa. Siksi lavojen ja astioiden kyltitys on ensiarvoisen tärkeää, jotta lajittelua voidaan tehdä mahdollisimman paljon jo syntypaikalla. SITA toimitti Uudenkaupungin työmaalle lajittelukylttejä suomen lisäksi englanniksi ja venäjäksi.

– Myös oikein ajoitettu astioiden tyhjennys oli tärkeä osa kokonaisuutta, Kaven muistuttaa. 

Jäteseuranta apuna

Työmaalla oli käytössä nettipohjaisen raportointi, josta oli helppo seurata jätteen kokonaismäärää ja eri jätejakeiden osuutta. Seurannalla voitiin myös tarkentaa astiatilannetta. Jalostamon työmaalta tuli silloisen Suomen Hyötykeskuksen, nykyisen SITA Materiaalin Orivon laitokselle päivittäin monta kuormallista jätettä. Suuri osa jätteestä oli puuta ja metallia sekä muovia. Toimistoista tuli tietosuojamateriaalia sekä paperia. Työmaan keittiöstä erilliskerättiin biojätteet.

SITA hoitaa työmaalla lisäksi neljän muun erillisen toimijan jätehuollon. Lajitellut rakennusjätteet ohjattiin SITAn käsittelylaitoksista ensisijaisesti teollisuudelle jalostuskäyttöön tai energiana hyödynnettäväksi.

Euroopan suurin soijajalostamo

Finnprotein Oy:n Uudenkaupungin soijajalostamo on Euroopan suurin. Laitoksessa jalostetaan soijapavuista soijaproteiinia rouheeksi eläinrehuteollisuudelle ja soijaöljyä biopolttoaineeksi. Jatkossa on tarkoitus valmistaa soijaproteiinia myös elintarviketeollisuudelle. Osa tuotteesta menee Suomen markkinoille ja osa vientiin.

Jalostamolaitos muodostuu 18 eri rakennuksesta. Tontti on kooltaan 10,5 hehtaaria. Rakennuspinta-alaa valmistuu 22 000 neliötä ja 150 000 kuutiota. Suuri kuutiomäärä johtuu siitä, että rakennukset ovat korkeita, enimmillään 40-metrisiä. Vastaanottosiilot ovat noin 30 metriä korkeita ja niihin mahtuu 5 miljoonaa kiloa soijapapuja. Se on myös uuttamon viikon käsittelymäärä. Prosessin sivutuotteena syntyy lesitiiniä, jolla on oma reittinsä tuotannossa.

Sita

Siirtoasiakirja pakollinen rakennus- ja purkujätteelle

Pian pari vuotta voimassa ollut jätelaki tiukensi jätteiden valvontaan liittyvää dokumentointia. Jätteitä tuottavilta ja kuljettavilta yrityksiltä vaaditaan siirtoasiakirja esimerkiksi vaarallisista jätteistä, rakennus- ja purkujätteistä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneista maista.

Asiakirjan tarkoituksena on turvata jätteiden asianmukainen käsittely. Siirtoasiakirjassa on tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Esitäytetyn siirtoasiakirjan saa jätehuoltopalveluja tuottavalta yritykseltä kuten SITAlta pyydettäessä. SITAlta saa apua muuhunkin jätehuollon valvontaan liittyvään jätekirjanpitoon.

Juttu on päivitetty Sitaatti 2/2012 -lehdessä julkaistun Johanna Pelto-Timperin jutun pohjalta.