Artikkelit avainsanalla: hyötykäyttö

Jätehuoltopalvelut, Kierrätys ja hyötykäyttö, Kiertotalous, Monilokeroastia, Nelilokeroastia, QuattroSelect

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto täyttää kaikki jätelain vaatimukset, edistää elinkeinotoimintaa sekä asukkaan etua.

Jätelain mukaan asumisessa syntyvän jätteen kuljetukset voi hoitaa kahdella tavalla. Kiinteistönhaltijat voivat itse valita ja kilpailuttaa palvelutarjoajansa tai kunta voi järjestää palvelun keskitetysti, jolloin kunnalla on monopoli jätteenkäsittelyn lisäksi myös kuljetuksiin. Terve kilpailu takaa hintojen pysymisen kuluttajan kannalta parhaina mahdollisina. Kunnan järjestämänä jätehuolto toimii määräaikaisten urakoiden kautta, mikä rajoittaa investointeja, lisää pätkätöitä ja vähentää pysyviä työpaikkoja.  »

SUEZ environnementin ympäristö- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Anu Ihalainen.

Kiertotalous

Kiertotalous: kestävää kasvua

Kiertotalous on malli, joka luo työpaikkoja ja säästää luonnonvaroja. Jätteiden tehokkaan kierrättämisen sijaan arvokasta raaka-ainetta päätyy edelleen polttoon ja kaatopaikalle. »

Kiertotalous

SITA Suomesta SUEZ environnement

Ympäristöhuoltoalan yritys SITA Suomi Oy muuttaa nimensä ja on jatkossa SUEZ environnement. Muutoksella vauhditetaan konsernin strategian toteuttamista materiaalin kierrätyksen lisäämiseksi ja kiertotalousmallin aikaansaamiseksi. Kiertotaloudessa kiteytyy näkemys siitä, että resurssien ja luonnonvarojen tehokas käyttö on jatkossa talouskasvun edellytys. »