Vastuullisuus

Ympäristöasioissa kannattaa kulkea etukenossa

Kirjoittaja: Mia Heiskanen

 

SUEZilla tärkeää on tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin.

SUEZin ydinosaamista ovat jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö, mitä kautta se auttaa asiakkaitaan kantamaan ympäristövastuunsa.

Näin ajattelee ja toimii SUEZ Suomi, joka kehittää ympäristöhuoltoalaa innovatiivisella ja uudistavalla otteella.

– Meidän tehtävämme on auttaa asiakkaita kantamaan ympäristövastuunsa. Se onnistuu parhaiten, kun voimme tarjota alan kehittyneimmät ratkaisut ja parhaan hyötykäytön jätemateriaaleille, SUEZin yhteiskuntasuhteista ja ympäristöstä vastaava johtaja Anu Oksanensanoo.

Koko paletti tarjolla SUEZ onkin Euroopan suurimpia ympäristöhuoltoalan yrityksiä, jonka ydintä ovat jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö, vedenkäsittelyratkaisut sekä kaupunkisuunnittelun konsultointipalvelut.

– Meidän puoleen kannattaa rohkeasti kääntyä, mikäli yritys haluaa uudistaa toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan tai painiskelee ympäristölakien ja asetusten syövereissä. Yksin ei kannata jäädä, sillä meiltä löytyvät työkalut, kartoittajat, koulutus sekä laaja kirjo palveluita, joiden avulla voimme tarjota asiakkaille lisäarvoa perusjätehuollon lisäksi.

Kasvualusta innovaatioille

Kaikki SUEZin innovaatiot tehdään asiakkaita varten ja yhtiö onkin onnistunut tarjoamaan uusille iduille toimivan kasvualustan.

– On hienoa, että olemme onnistuneet yhteistyössä eri yritysten kanssa jalostamaan iduista jo useita toimivia konsepteja. Helsingin Viikin laitoksellamme toimii maailman ensimmäinen robotiikan ehdoilla toimiva rakennusjätteen käsittelylaitos, jonka jätteestä yli 80 % hyödynnetään teollisuudessa uusioraaka-aineena tai kierrätyspolttoaineena.

SUEZ on mukana myös tuotantokokeessa, jossa tekstiilijätteestä luodaan uutta raaka-ainetta vaateteollisuuteen.

– Toimitamme myös asiakkaidemme leipä- ja leipomojätteet jätepohjaisen etanolipolttoaineen raaka-aineeksi ensimmäisenä maailmassa.

Yhteiskuntasitoumus rakentaa hyvinvoivaa Suomea

Siinä missä ympäristöasiat ovat SUEZin ydintä, aivan yhtä tärkeitä ovat myös vapaaehtoissitoumukset. SUEZ on mukana Suomi 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa, jonka tavoitteena on luoda edellytykset yhteiskunnan kestävälle toiminnalle.

– Meillä on kaksi kärkeä: uusiutuva energia sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin. Konkreettisesti se tarkoittaa, että ostamme pelkästään vihreää sähköä ja vähennämme kuljetustoiminnasta aiheutuvia päästöjä panostamalla uusiutuviin liikennepolttoaineisiin. Olemme sitoutuneet myös työllistämään osatyökykyisiä ihmisiä yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

 

Yhteiskuntasitoumuksesta kertoi myös SUEZ Suomen toimitusjohtaja Jorma Kangas haastattelussaan keväällä 2015. Katso lisää.